Digizicht is de merknaam voor de digitale methode gebaseerd op het Competentieprofiel Handshakers®. Het competentieprofiel van Handshakers is gebaseerd op 5 niveaus van gebruik. Deze gebruikersniveaus zijn op iedere applicatie van toepassing. 

Doelstelling Digizicht:
Eindgebruikers en organisaties inzicht geven in competenties in de omgang met software waardoor doelgerichte ontwikkeling van de gewenste competenties plaats kan vinden. Hiermee vergroten we adoptie van digitale vaardigheden en borgen we de digitale transformatie. 


Visie op leren:
Leren mag leuk zijn, maar is zeker niet vrijblijvend. 

Door reeds beheerste competenties ‘uit te filteren’ heeft een eindgebruiker altijd zicht op eigen leerdoelen. Nieuwe competenties kunnen op basis van competentiebeschrijvingen doorlopen worden. Deze leerwijze, waarbij kennis als ‘snacks’ worden aangeboden, sluit aan bij de hedendaagse leerstijl.
De leerlijn van een applicatie kan ook doorlopen worden als opeenvolging van logisch opgebouwde competenties binnen Digizicht.
Verder is het mogelijk de leerlijn van een applicatie te doorlopen als e-learning, waarbij de aangeboden competenties in een praktische context worden aangeboden. 

Digizicht beoogt met deze benaderingswijze een toegankelijke invulling te geven aan de verschillende leerstijlen binnen een organisatie.
Leren moet passen bij de ontwikkelingen van de organisatie.


Onze visie op e-learning
:
E-learning moet aansluiten bij de praktijk van de eindgebruikers.
De inhoud van e-learning moet overzichtelijk worden aangeboden, de aanspreekvorm herkenbaar en eenduidig. De gehanteerde (voor)beelden en praktijkopdrachten dienen up-to-date en relevant te zijn.
E-learning met aansluiten bij reeds aanwezige competenties en zich richten op te ontwikkelen competenties. Vanuit het systeem worden leersuggesties aangeboden.

Aanbod bedrijven:
Bedrijven welke zich committeren aan Digizicht verkrijgen een maatwerk opleidingsplan.
Belangrijker nog: eindgebruikers krijgen inzicht in de eigen competenties en de te ontwikkelen competenties.
Eindgebruikers krijgen een rijk gevulde en waar technisch mogelijk een adaptieve leeromgeving.
 
Binnen het opleidingsplan wordt de gewenste digitale transformatie en consequenties voor het aanleren van de benodigde competenties nauwgezet beschreven.
In dit opleidingsplan wordt tevens het gewenste opleidingsniveau bepaald. Aan de hand van gemeten competenties kan vervolgens bepaald worden welke opleidingsbehoefte er aanwezig is.
Afgestemd op de opleidingsbehoefte en mogelijkheden bepalen we samen het opleidingstraject.
Het (deel-)certificeren is onderdeel van het opleidingsplan .
Tussentijdse evaluaties en een afrondende evaluatie zijn onderdeel van onze aanpak.

De voordelen op een rijtje:

1.    Opleidingsplan op maat

2.    Inzicht in aanwezige en te ontwikkelen competenties

3.       Tussentijdse competentiescans, real-time inzicht in competenties

4.       Real-time inzicht in de aanwezige en te ontwikkelen competenties (gebruik Digizicht)

5.       On-boarding programma voor nieuwe medewerkers

6.     Vast aanspreekpunt binnen Digizicht

7.       Vaste trainer verbonden aan uw organisatie

8.       Duidelijke afspraken omtrent workshops en begeleiding

9.     Afspraken en uitvoering van werkplekbegeleiding

10.   E-learning met optioneel maatwerk leerlijnen

11.   E-learning met video-naslag (up-to-date, NL-ENG-DE-FR)

12.   In-applicatie link naar E-learning

13.   E-coaching; begeleiding op maat van de eindgebruikers

14.   Beproefde leerlijnen

15.    Adaptieve competentieprofielen (up-to-date bij de gehanteerde applicaties)

16.   Tussen- en eindevaluatie

17.   Concrete doelen, concrete afspraken omtrent voortgang

18.   Certificering eindgebruikers

19.   Certificering op organisatieniveau

20.   Erkenning en zichtbaarheid digitale transformatie

21.   Erkenning en zichtbaarheid adoptie digitale vaardigheden

22.   Plaquette Digizicht (Digitaal competente organisatie)

23.   Nazorg E-coaching

24.   Gekoppelde database met naslag, leerroutes, 1200+ video-bestanden

25.   Optioneel ontsluiten van eigen content

26.   Leerlijnen beschikbaar in werkboekjes (readers / trainingsboeken)Onze e-learning is te benaderen via een directe login op onze eigen site.
Ook is onze e-learning als SSO (Singel Sign On) beschikbaar voor Microsoft Office 365 gebruikers. Direct toegang tot jouw leerinhoud en de database met (video-)naslag. Ook binnen de desktop-apps van Microsoft Office 2016 (en hoger) is Digizicht  te implementeren. 

Neem contact met ons op voor meer informatie.  Een demo is snel genoeg (ook virtueel) opgezet. Wij zijn u graag van dienst.

Ontvang onze presentatie (met praktisch voorbeeld) van de methode Digizicht samen met ons schrijven 'Digitale transformatie & adoptie van digitale vaardigheden' geheel vrijblijvend. Natuurlijk is het ook mogelijk om direct een demo aan te vragen.