Digizicht geeft zicht op de aanwezige en te ontwikkelen ICT-gerelateerde vaardigheden.

Om dit te kunnen doen, analyseren wij applicaties en breken deze af naar praktische bouwstenen. Deze bouwstenen samen noemen wij het competentieprofiel
Het competentieprofiel maakt onderscheid tussen 5 verschillende gebruikersfasen. 

Oriënterende gebruiker
Lerende gebruiker
Ingewijde gebruiker
Gevorderde gebruiker
Expert gebruiker

Om een goede inventarisatie van vaardigheden te maken, leggen wij vragenlijsten voor waarin deze gebruikersfasen en de bouwstenen uit het bijbehorende competentieprofiel verwerkt zitten. De opbrengst van deze vragenlijsten geven zicht op de aanwezige en de te ontwikkelen competenties. 
De ondervraagde deelnemers krijgen direct zicht op hun eigen ontwikkelniveau en de te leren vaardigheden. 
Het competentieprofiel maakt het ook mogelijk om een onderling vergelijk te maken, een gemiddelde per doelgroep te tonen én een vergelijk te maken met andere deelnemers uit dezelfde doelgroep.

Wij hebben competentielijsten beschikbaar voor veel uiteenlopende programma's. Mocht een programma op deze wijze nog niet geanalyseerd en afgebroken zijn tot bouwstenen, dan maken wij dit graag samen met u in orde.

Een selectie uit ons aanbod:
Office365 (inclusief SharePoint)
Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote 2016 (of 2019)
Google For Education
Digibord-software (SMART Notebook, SMART Learning Suite Online, Hitachi STARboard, Activ Inspire, Activ Primary, Easiteach, Sonicview, Oktopus)
CTOUCH 2Meet, 2Share, SKY & NOVA, Riva


Maar zeker ook de 'Docentenscan ICT bekwaamheid' op de domeinen:
- Pedagogisch-didactisch handelen
- Werken in de schoolcontext
- Professionele ontwikkeling
- Digitale basisvaardigheden
- Mediawijsheidcompetenties

Informeer naar de mogelijkheden die wij te bieden hebben voor uw organisatie. 

Onze unieke 'Docentenscan ICT bekwaamheid' geeft inhoudelijk zicht op de stand van zaken rondom de ICT-implementatie op scholen.
Leerkrachten krijgen inzicht in hun eigen ICT-kwaliteiten en leerpunten. Scholen zijn eenvoudig in staat om zich onderling (vereniging/stichting) te vergelijken.
En met het landelijk vergelijk wordt dan het inzicht compleet. Ruim 6.500 leerkrachten hebben de scan al ingevuld. Bent u de volgende?
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Het begrip 'Competentie'

Wij zien een competentie als vaardigheid en als parate kennis. Anders geformuleerd: als bekwaamheid. 
Wij citeren Prof. dr. P.R.J. Simons (Teaching and Learning Center Universiteit Utrecht):

"... Competentie is meer dan kennis niet minder. Het gaat er juist om dat lerenden met kennis kunnen werken en wel op de juiste plaats en de juiste tijd. Iemand is competent als hij / zij in een moeilijke authentieke situatie gebruik kan maken van verworven kennis, ook onder druk, in tijdsnood, onverwacht en onvoorbereid. Daarnaast betekent competent zijn ook nog eens: resultaten boeken met die verworven kennis. ..."

Om deze reden sluit Digizicht met de aanpak aan bij de werkprocessen van eindgebruikers. 
Dat zie je terug in onze aanpak:
- workshops
- floorwalking
- trainingen
- lesmaterialen
- e-learning
- e-coaching